top of page

Değiştiremeyeceğimiz bir geçmiş geride dururken, biçimlendirip sahip olabileceğimiz bir gelecek bizi bekliyor.

F. W. Robertson

GENÇLER İÇİN KOÇLUK

Gençlik  yıllarımız, hayatımızda özel bir yere ve aynı ölçüde kritik öneme sahiptir.  Çocukluktan yetişkinliğe adım attığımız bu dönemde biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan çok büyük değişimler yaşarız. Bu değişimler, bizi anlamayan bir çevrede 'sorunlu' bir birey olarak görülmemize sebep olabilir. Bu duruma eğitim hayatıyla birlikte gelen baskılar ve ebeveynlerimizin beklentileri de eklendiğinde; kim olduğumuzun ve güçlü yönlerimizin farkına varmak, gelecekle ilgili planlar yapmak, değerlerimizi ve ne istediğimizi keşfetmek oldukça zordur.

Halbuki bu dönemde aldığımız kararlar, yaptığımız seçimler, kendimizle ve hayatla ilgili geliştirdiğimiz inanç ve düşünceler; yetişkin yaşamlarımızdaki huzurumuzun ve tatmin düzeyimizin köşe taşlarıdır.

Bunun farkında olan ve önemine inanan, 'Pozitif Gençlik Gelişimi' yaklaşımını benimsemiş bir koç olarak gençlerin kişisel gelişimlerini teşvik ederek,

 • İçinde bulundukları dönemi ve yetişkin yaşamlarını destekleyebilmeleri için olumlu yaşam becerileri geliştirmelerine,

 • Sahip oldukları potansiyeli fark etmelerine,

 • Kendi hayatlarına liderlik yapmalarına,

 • Çevreleriyle sağlıklı ilişkiler kurmalarına,

 • Hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine,

yardımcı oluyorum.

Koçlar, size ne yapmanız gerektiğini söylemezler.

Onların "doğru cevapları" yoktur.

Aksine size, "sizin için"  doğru olan cevapları bulmanız konusunda destek olurlar.

Genç Bireylere Hangi Konularda Destek Olabilirim?

 • Arkadaş İlişkileri

 • Aile içi İletişim ve Ebeveynlerle İlişkiler

 • Önemli Konularda Karar Verme

 • Okul ve Sınav Performansı

 • Motivasyon

 • Bilimsel Envanterler Aracılığıyla Psikolojik Kimliğe Göre Meslek Seçimi ve Kariyer Planlama

 • Zaman Yönetimi ve Öz Disiplin

 • Benlik Saygısı ve Öz İmaj

 • Duyguları Fark Etme ve Yönetme

 • Gelecek Planlama ve Vizyon Belirleme

 • Hedef Belirleme ve Aksiyon Planı Oluşturma

 • Öğrenme ve Çalışma Becerileri Geliştirme

 • Okul ve Yaşam Dengesi Sağlama

Koçluk,

yolunu kaybettiğini hisseden

veya

kendi yol haritasını çizmek isteyen

gençler için harika bir araçtır.

Koçluk, Gençlere Ne Tür Faydalar Sağlar?

Koçluk desteğiyle gençler;

 • Kendileriyle ve hayatla ilgili farklı, yepyeni ve işe yarar bakış açıları kazanırlar.

 • İşe yaramayan ve kendilerini sınırlayan düşünce kalıplarından ve sahip oldukları negatif inançlardan kurtulurlar.

 • Kendileri için bir vizyon belirleyerek, bu vizyon doğrultusunda ilerlemeyi öğrenirler.

 • Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçerler.

 • Hayallerine giden yolda karşılaştıkları engelleri fark ederek, bu engelleri aşmak için çözüm yolları üretirler.

 • Duygularını kontrol etmeyi öğrenirler.

 • Şimdiki ve gelecekteki yaşamlarını şekillendirmede önemli bir yere sahip olan güçlü yönlerinin farkına varırlar.

 • Değerlerini keşfederler. - Aldığımız kararların, davranışlarımızın, önceliklerimizin, tercihlerimizin, motivasyonumuzun, hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız birçok şeyin asıl nedeni değerlerimizdir.

 • Sosyal becerilerini geliştirerek, arkadaşlarıyla ve aileleriyle daha iyi ve kaliteli ilişkiler kurarlar.

 • Aileleriyle konuşamadıkları ya da konuşmak istemedikleri birçok zor konu hakkında nesnel, yargılamayan, eleştirmeyen, güvenilir bir profesyonelden destek alma şansına sahip olurlar.

 • Kendi hayatlarına liderlik yapabilmek için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirirler.

 • Ve en önemlisi sahip oldukları potansiyeli fark ederek, bu potansiyeli açığa çıkarırlar.

Koçluk yolculuğu, tırtılın kelebeğe dönüşüm yolculuğuna benzer.

 

Tırtılın, kozasında gelişerek harika bir kelebeğe dönüşmesi gibi birey de "Koçluk" kozasında gelişerek "kendi en iyisi" ne ulaşır. 

Koçluk Talebinde Bulunmadan Önce Bilmeniz Gerekenler:

 • Koçluk; mevcut durumdan daha iyi bir duruma ulaşmak ve hedeflerini gerçekleştirmek isteyen sağlıklı bireylerle yapılan bir çalışmadır.

 • Koçluk; danışmanlık, mentorluk, öğretmenlik veya terapistlik değildir.

 • Koçluk yaklaşımına göre insanlar tam ve bütündür; hayallerini gerçekleştirmek ve yaşadıkları problemleri aşmak için ihtiyaç duyduğu çözümlere sahiptir. Profesyonel koçlar, koçluk becerilerini kullanarak kişilerin bu çözümlere ulaşmasına yardımcı olur.

 • Koçluk görüşmeleri, kişinin ihtiyacına göre haftalık veya aylık olarak planlanabilir.

 • Görüşme süreleri, 45 dakika ila 60 dakika arasında değişmektedir. 

 • Görüşmeler ICF Etik Kuralları çerçevesinde gerçekleşmekte olup, gizlilik esastır. Koç, müşteri ile konuşmalarını onun izni haricinde kaydedemez; konuşulan içeriği, anne baba dâhil üçüncü kişilere deşifre edemez.

​Daha detaylı bilgi almak veya merak ettiklerinizi sormak için telefon veya mail yoluyla bana ulaşın.

Tanışmak ve koçluğu deneyimlemek isterseniz randevu alın.

bottom of page